2019 Thai​ Herbal​ Pavilion

Royal Farm Jiaogulan ได้รับเชิญ เข้าร่วมออกงานนิทรรศการ ” THAI​ HERBAL​ Pavilion 2019″ ณ คิงพาวเวอร์ ศรีวารี (KING POWER Srivaree จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

 

ROYAL FARM JIAOGULAN
ROYAL FARM JIAOGULAN
ROYAL FARM JIAOGULAN JOIN THAI HERBAL PAVILION @ KING POWER SRIVAREE
ROYAL FARM JIAOGULAN JOIN THAI HERBAL PAVILION @ KING POWER SRIVAREE
THAI HERBAL PAVILION BY THE DEPARTMENT OF TRADITIONAL  AND ALTERNATIVE MEDICINE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
THAI HERBAL PAVILION BY THE DEPARTMENT OF TRADITIONAL AND ALTERNATIVE MEDICINE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
THAI HERBAL PAVILION BY THE DEPARTMENT OF TRADITIONAL  AND ALTERNATIVE MEDICINE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
THAI HERBAL PAVILION BY THE DEPARTMENT OF TRADITIONAL AND ALTERNATIVE MEDICINE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

 

สินค้าของ Royal Farm เจียวกู่หลาน ได้รับผลตอบรับจาก ลูกค้าชาวไทยแล้วชาวจีนเป็นอย่างมาก

FEEDBACK OF ROYAL FARM JIAOGULAN BY CHINESE CLIENT

 

FEEDBACK OF ROYAL FARM JIAOGULAN BY CHINESE CLIENT
FEEDBACK OF ROYAL FARM JIAOGULAN BY CHINESE CLIENT

 

FEEDBACK OF ROYAL FARM JIAOGULAN BY CHINESE CLIENT