ความดันโลหิตสูง

188

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง สมุนไพรปัญจขันธ์ (เจียวกู่หลาน) ช่วยให้ความดันโลหิต ที่สูงเกินเกณฑ์ลดต่ำลง ทั้งนี้เพราะไขมันในเลือดมีความหนาแน่นน้อย ไม่หนืด เลือดจึงไหลเวียนสะดวก หัวใจไม่ต้อง ปั้มเลือดแรงเกินไปก็สามารถทําให้เลือดไหลเวียนได้ทั่วทั้งร่างกาย (Circulation)

ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูง

 นอกจากนี้โดยอาศัยคุณสมบัติปรับสมดุล (Adaptogen) ของปัญจขันธ์ก็ช่วยทําให้ความดันโลหิตที่สูงเกินไปปรับตัวลดลงสู่ระดับปกติ

ปัญจขันธ์มีคุณสมบัติปรับสมดุลทําให้ลดความเครียด ฮอร์โมนความเครียดในกลุ่ม Cortisol, Catecholamine ซึ่งเป็นตัวทําให้ ความดันโลหิตสูงหลั่งน้อยลง ความดันโลหิตจึงลดต่ำ

อนึ่งคําว่าความดันโลหิตสูง ภาษาอังกฤษใช้คําว่า Hypertension แปลว่า ความเครียดสูง (มาจากคําว่า tension แปลว่าเครียด กับ hyper แปลว่ามากเกินไป) เพราะแพทย์สมัยก่อนพบว่า ผู้มีความเครียดสูงก็จะ มีความดันโลหิตสูงจนกระทั่ง 2 คํา เหมือนคําเดียวกัน เลยใช้คําว่า Hypertension แทน High blood pressure เพราะออกเสียงสั้นดี

ดังนั้นการที่สมุนไพรปัญจขันธ์มีสรรพคุณลดความเครียด จึงได้ ประโยชน์ในการลดความดันโลหิตที่สูงเกินตามไปด้วย เพราะลดอิทธิพล ของฮอร์โมนความเครียด ดังกล่าว

เจียวกู่หลานป้องกันโรคหัวใจ (Heart disease) สมุนไพร ปัญจขันธ์กระตุ้นให้ผนังหลอดโลหิตผลิตแก๊สไนตริกออกไซด์ (Nitric oxide) ซึ่งทําให้หลอดโลหิตขยายตัว เลือดมีช่องให้ไหลเวียนสะดวก ดังนั้นหัวใจ ไม่ต้องใช้กําลังสูบฉีดโลหิต ทําให้หัวใจไม่ต้องทํางานหนักไม่เสื่อมเร็ว หรือ กล่าวได้ว่าสมุนไพรเจียวกู่หลานมีผลดีต่อหัวใจ

เนื้อหาบางส่วนอ้างอิงจากหนังสือ “ปัญจขันธ์ สมุนไพรอมตะ เหมือนโสมแต่ดีกว่า”

ชาสมุนไพร เจียวกู่หลาน  ตรา รอยัลฟาร์ม เป็นแบบสูตรเข้มข้น พรรณญี่ปุ่น อะมาซาซูรู ชนิดหวานใบ 5 แฉก มีส่วนประกอบเป็นเจี้ยวกู่หลานบด 100 % ไม่มีวัตถุกันเสีย ไม่แต่งสีไม่มีสารปรุงแต่ง

ได้ผ่านมาตรฐานการผลิต GMP และขึ้นทะเบียน อย.เลขที่50-2-05651-6-0047  ได้รับรางวัล “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี พ. ศ. 2561” จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข   ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 15    

ผ่านขั้นตอนกระบวนการคัดแยก ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออบแห้ง บดละเอียด ตรวจวัดความชื้น ตรวจจับโลหะ และบรรจุด้วยซองเมทัลไลท์อย่างดีเพื่อเก็บรักษารสชาติให้ได้ดีและนาน 

การใช้สมุนไพรเจียวกู่หลาน มีส่วนช่วยในการเสริมสุขภาพและช่วยรักษาโรคใดโรคหนึ่ง อาจต้องอาศัยเวลาและปริมาณที่เหมาะสม

สรรพคุณเพิ่มเติม คลิก สรรพคุณเจียวกู่หลาน  หรือ สนใจสั่งซื้อคลิก สั่งซื้อสินค้า   วิธีดื่มชาเจียวกู่หลาน คลิก  วิธีดื่ม