ต้านมะเร็ง

ต้านมะเร็ง สมุนไพรปัญจขันธ์ต้านมะเร็ง (Anti – cancer)  มะเร็งเป็นโรคที่มีอัตราตายเป็นอันดับหนึ่งแซงหน้าโรคหัวใจ

ปัญจขันธ์ต้านมะเร็ง
สมุนไพรปัญจขันธ์

มะเร็งคืออะไร

มะเร็งเป็นคําที่ใช้กับโรคภัยชนิดหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีเซลล์ผิด ธรรมชาติ แบ่งตัวเพิ่มจํานวนโดยไม่มีอะไรควบคุม และเมื่อถึงเวลาที่เซลล์ จะต้องตายเพราะหมดอายุก็ไม่ยอมฆ่าตัวตายทั้งสามารถบุกรุกเข้าไป ในอวัยวะใกล้เคียงได้จนเกิดความเสียหาย (มะเร็งระยะ 3) หรือกระจาย ผ่านระบบเลือดและน้ำเหลืองไปยังส่วนอื่นๆ ที่อยู่ห่างไกลในร่างกาย (มะเร็งระยะ 4)

 

รายงานการศึกษาสรรพคุณป้องกันมะเร็งของสมุนไพรปัญจขันธ์ จากข้อมูลหอสมุดทางการแพทย์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (U.S. National Library of Medicine) มีบันทึกการศึกษาเกี่ยวกับมะเร็ง หลอดอาหารในหนูขาว โดยผู้วิจัยได้ให้หนูทดลองกลุ่มหนึ่งกินน้ำปัญจขันธ์ สกัดด้วยน้ำร้อน ความเข้มข้น 2% กับอีกกลุ่มไม่ได้กินน้ำสมุนไพรเพื่อไว้ เปรียบเทียบ ใช้เวลา 2 อาทิตย์ก่อนจะให้สารก่อมะเร็งหลอดอาหารโดย วิธีฉีด เมื่อครบ 2 อาทิตย์ถึงเริ่มฆ่าหนูเพื่อตรวจพยาธิสภาพ

 

ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง คือ หนูกลุ่มที่กินน้ำสมุนไพร ปัญจขันธ์เป็นมะเร็งหลอดอาหารน้อยกว่าหนูกลุ่มเปรียบเทียบ (ซึ่งถูกฉีด สารก่อมะเร็ง (MANA) แต่เพียงอย่างเดียว) แต่ผลที่ได้ไม่มีความสําคัญ ทางสถิติ คือ อัตราที่ต่างกันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ธรรมดาตามปกติไม่ใช่ เหตุผลสําคัญ และอาจเป็นเพราะระยะการศึกษาสั้นเกินไปสําหรับมะเร็ง

 

ในบทคัดย่อของรายงาน ให้ข้อสังเกตว่าหนูกลุ่มที่กินน้ํา ปัญจขันธ์สกัดจะเกิดมะเร็งโดยเฉลี่ย ช้าไป 6 อาทิตย์ (เมื่อเทียบกับกลุ่ม เปรียบเทียบ) ซึ่งผู้วิจัยสรุปว่าสมุนไพรปัญจขันธ์ อาจมีประสิทธิภาพในการ ป้องกันหรือยับยั้งการเกิดมะเร็งหลอดอาหารในหนูทดลอง

 

เนื้อหาบางส่วนอ้างอิงจากหนังสือ “ปัญจขันธ์ สมุนไพรอมตะ เหมือนโสมแต่ดีกว่า”

ชาสมุนไพร เจียวกู่หลาน  ตรา รอยัลฟาร์ม เป็นแบบสูตรเข้มข้น พรรณญี่ปุ่น อะมาซาซูรู ชนิดหวานใบ 5 แฉก มีส่วนประกอบเป็นเจี้ยวกู่หลานบด 100 % ไม่มีวัตถุกันเสีย ไม่แต่งสีไม่มีสารปรุงแต่ง

ได้ผ่านมาตรฐานการผลิต GMP และขึ้นทะเบียน อย.เลขที่50-2-05651-6-0047  ได้รับรางวัล “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี พ. ศ. 2561” จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข   ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 15    

ผ่านขั้นตอนกระบวนการคัดแยก ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออบแห้ง บดละเอียด ตรวจวัดความชื้น ตรวจจับโลหะ และบรรจุด้วยซองเมทัลไลท์อย่างดีเพื่อเก็บรักษารสชาติให้ได้ดีและนาน 

การใช้สมุนไพรเจียวกู่หลาน มีส่วนช่วยในการเสริมสุขภาพและช่วยรักษาโรคใดโรคหนึ่ง อาจต้องอาศัยเวลาและปริมาณที่เหมาะสม

สรรพคุณเพิ่มเติม คลิก สรรพคุณเจียวกู่หลาน  หรือ สนใจสั่งซื้อคลิก สั่งซื้อสินค้า   วิธีดื่มชาเจียวกู่หลาน คลิก  วิธีดื่มароматизаторsmart baby watch q50 инструкциязакупка ссылок для продвижения сайта в google