เพิ่มภูมิต้านทาน

114

เพิ่มภูมิต้านทาน ผลการทดลองพบว่า สมุนไพรปัญจขันธ์มี สรรพคุณเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกาย ทําให้ไขกระดูกผลิตเม็ดโลหิตขาวชนิดต่างๆ ซึ่งจะมีประโยชน์กับผู้ป่วยมะเร็งที่กําลังรักษาด้วยการฉีด สารคีโมหรือด้วยการฉายรังสี เพราะคนไข้จะแข็งแรงทนการแพ้ยาคีโม หรือรังสีรักษามากขึ้นจนแพทย์สามารถให้การรักษามะเร็งกับผู้ป่วยครบ ตามแผนที่กําหนดได้

สมุนไพรเพิ่มภูมิต้านทาน
สมุนไพรเพิ่มภูมิต้านทาน

เจียวกู่หลานเพิ่มภูมิต้านทานให้สูงขึ้น (Immune booster)

สมุนไพรเจียวกู่หลาน (Gynostemma pentaphyllum) มีสรรพคุณเพิ่มภูมิต้านทาน โดยมีผลจากการศึกษาต่างๆ สนับสนุน ซึ่งกระบวนการทางชีวภาพของการสร้างภูมิคุ้มกันโดยเจียวกู่หลานนี้สามารถ อธิบายโดยแยกออกได้เป็น 3 เหตุผลด้วยกันคือ

 

  1. เจียวกู่หลานกระตุ้นร่างกายให้สร้างเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ ชื่อ Superoxide Dismutase (SOD)
  2. เจียวกู่หลานกระตุ้นให้ร่างกายผลิดเม็ดโลหิตขาวมีปริมาณ มากขึ้น ซึ่งเป็นการศึกษาในประเทศจีน เนื่องจากเม็ดโลหิตขาว คือ แนวต่อสู้ที่สําคัญของร่างกาย ป้องกันไม่ให้ร่างกายติดเชื้อโรค จํานวน เม็ดเลือดขาวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถในการต่อต้านเชื้อโรค คือ ถ้ามีเม็ดเลือดขาวมากก็จะมีภูมิต้านทานสูงตามไปด้วย
  3. เจียวกู่หลานกระตุ้นการทํางานของเม็ดโลหิตขาว ทําให้ เม็ดโลหิตขาวยังคงมีประสิทธิภาพที่จะต่อต้านโรคร้ายได้ ผู้วิจัยอธิบายว่า คนไข้ที่เป็นมะเร็งโดยรับการฉายรังสีรักษา แต่ได้บริโภคเจียวกู่หลาน ขนาด 240 มก.ต่อวัน ผลกระทบจากรังสีก็ไม่ทําให้เม็ดโลหิตขาวลด สรรพคุณและคุณภาพลงแต่อย่างใด จึงทําให้คนไข้มะเร็งสามารถรับการ ฉายรังสีได้ครบตามโปรแกรมการรักษา ซึ่งเป็นผลดีกับคนป่วย

มีผลงานวิจัยใน ค.ศ. 2007 สารสกัดปัญจขันธ์เร่งการผลิตภูมิต้านทาน และสารคัดหลั่งออกมาจากเม็ดโลหิตขาว ซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้ ใช้สารสกัดจากสมุนไพรเจียวกู่หลานฉีดเข้าในช่องท้อง ของหนูทดลองทุกวันเป็น เวลา 5 วัน ติดต่อกัน จากนั้นตรวจพบว่า ภูมิต้านทาน (Antibody) เพิ่มขึ้นในเลือด มี Immunoglobulin G, (IgG), IgM, IgA ฯลฯ สรุปว่า สารสกัดสมุนไพรปัญจขันธ์เพิ่มภูมิต้านทานของ ร่างกายให้สูงขึ้น เนื่องจาก ที่ เซลล์ (T cell) และ บี เซลล์ (B cell) ได้รับ การกระตุ้น (จากปัญจขันธ์) ทําให้ บีเซลล์ (B cell) ผลิตภูมิต้านทาน (Antibody) และที่เซลล์ (T cell) ผลิตสารคัดหลั่ง (Cytokine) ออกมา เพื่อกําจัดสิ่งแปลกปลอม

 

เนื้อหาบางส่วนอ้างอิงจากหนังสือ “ปัญจขันธ์ สมุนไพรอมตะ เหมือนโสมแต่ดีกว่า”

ชาสมุนไพร เจียวกู่หลาน  ตรา รอยัลฟาร์ม เป็นแบบสูตรเข้มข้น พรรณญี่ปุ่น อะมาซาซูรู ชนิดหวานใบ 5 แฉก มีส่วนประกอบเป็นเจี้ยวกู่หลานบด 100 % ไม่มีวัตถุกันเสีย ไม่แต่งสีไม่มีสารปรุงแต่ง

ได้ผ่านมาตรฐานการผลิต GMP และขึ้นทะเบียน อย.เลขที่50-2-05651-6-0047  ได้รับรางวัล “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี พ. ศ. 2561” จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข   ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 15    

ผ่านขั้นตอนกระบวนการคัดแยก ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออบแห้ง บดละเอียด ตรวจวัดความชื้น ตรวจจับโลหะ และบรรจุด้วยซองเมทัลไลท์อย่างดีเพื่อเก็บรักษาคุณภาพรสชาติให้ได้ดีและนาน 

การใช้สมุนไพรเจียวกู่หลาน มีส่วนช่วยในการเสริมสุขภาพและช่วยรักษาโรคใดโรคหนึ่ง อาจต้องอาศัยเวลาและปริมาณที่เหมาะสม 

สรรพคุณเพิ่มเติม คลิก สรรพคุณเจียวกู่หลาน  หรือ สนใจสั่งซื้อคลิก สั่งซื้อสินค้า   วิธีดื่มชาเจียวกู่หลาน คลิก  วิธีดื่ม