เพิ่มภูมิต้านทาน

เจียวกู่หลาน เพิ่มภูมิต้านทาน ( Immuno – stimulant)

ภูมิต้านทานคืออะไร ทำไมต้อง เพิ่มภูมิต้านทาน ภูมิคุ้มกันที่ร่างกายมีนั้นธรรมชาติเป็นผู้สร้างและกําหนดให้ไว้ อย่างละเอียดซับซ้อน เพื่อไว้ใช้ป้องกันสุขภาพของตนเองจากสิ่งแปลกปลอม ซึ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตที่อาจก่ออันตรายต่อสุขภาพ โดยจัดเป็นระบบและ กระบวนการอย่างมีแบบแผน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกับร่างกาย หน้าที่ และการกระทําอย่างอัจฉริยะนี้เราเรียกว่า ระบบภูมิต้านทาน (Immune System)

เพิ่มภูมิต้านทาน
เพิ่มภูมิต้านทาน

ภูมิต้านทานทำหน้าที่อะไร

กิจกรรมหลัก ของภูมิต้านทาน คือ ทําลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค กําจัดเซลล์ของร่างกายที่รูปร่างและการทํางานตามหน้าที่ผิดเพี้ยนไป เช่น เซลล์มะเร็ง เซลล์ที่แก่ตัว กระบวนการทํางานของภูมิต้านทานจะมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้นในสัตว์ชั้นสูงที่มีกระดูกสันหลังและขากรรไกร (Clawed vertebrate)  เพิ่มภูมิต้านทาน

ความเข้มแข็งของ ภูมิต้านทานในแต่ละคน

การตอบสนองต่อผู้บุกรุกหรือสิ่งแปลกปลอมของภูมิต้านทาในแต่ละคนแตกต่างกัน  เพราะมีเงื่อนไขและคุณลักษณะที่ไม่เหมือนกัน อาทิเช่น พันธะจากสิ่งแวดล้อม พันธุกรรม จาก ความเครียด อายุ เพศ การดํารงชีวิต จึงทําให้ภูมิต้านทานในแต่ละบุคคล มีความเข้มแข็ง อ่อนแอ และมีความรวดเร็ว เชื่องช้า ที่ไม่เหมือนกัน การได้รับมลพิษหรือสารเคมีอยู่ประจํา จะทําให้ความสามารถในการต่อต้าน สิ่งแปลกปลอมต่างๆ ลดต่ำลง ซึ่งย่อมเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ผู้รุกรานมีความเข้มแข็งมากกว่า

ROYAL FARM JIAOGULAN HERBAL TEA
ROYAL FARM JIAOGULAN HERBAL TEA

เจียวกู่หลานเพิ่มภูมิต้านทานให้สูงขึ้น (Immune booster)

สมุนไพรเจียวกู่หลาน (Gynostemma pentaphyllum) มีสรรพคุณเพิ่มภูมิต้านทาน โดยมีผลจากการศึกษาต่างๆ สนับสนุน ซึ่งกระบวนการทางชีวภาพของการสร้างภูมิคุ้มกันโดยเจียวกู่หลานนี้สามารถ อธิบายโดยแยกออกได้เป็น 3 เหตุผลด้วยกันคือ

  1. เจียวกู่หลานกระตุ้นร่างกายให้สร้างเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ ชื่อ Superoxide Dismutase (SOD)
  2. เจียวกู่หลานกระตุ้นให้ร่างกายผลิดเม็ดโลหิตขาวมีปริมาณ มากขึ้น ซึ่งเป็นการศึกษาในประเทศจีน เนื่องจากเม็ดโลหิตขาว คือ แนวต่อสู้ที่สําคัญของร่างกาย ป้องกันไม่ให้ร่างกายติดเชื้อโรค จํานวนเม็ดเลือดขาวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถในการต่อต้านเชื้อโรค คือ ถ้ามีเม็ดเลือดขาวมากก็จะมีภูมิต้านทานสูงตามไปด้วย
  3. เจียวกู่หลานกระตุ้นการทํางานของเม็ดโลหิตขาว ทําให้เม็ดโลหิตขาวยังคงมีประสิทธิภาพที่จะต่อต้านโรคร้ายได้ ผู้วิจัยอธิบายว่า คนไข้ที่เป็นมะเร็งโดยรับการฉายรังสีรักษา แต่ได้บริโภคเจียวกู่หลาน ขนาด 240 มก.ต่อวัน ผลกระทบจากรังสีก็ไม่ทําให้เม็ดโลหิตขาวลด สรรพคุณและคุณภาพลงแต่อย่างใด จึงทําให้คนไข้มะเร็งสามารถรับการ ฉายรังสีได้ครบตามโปรแกรมการรักษา ซึ่งเป็นผลดีกับคนป่วย

ความสามารถในการเพิ่มภูมิต้านทานนี้ ทําให้ตํารับยาแผนโบราณ นิยมใช้สมุนไพรปัญจขันธ์ในการรักษาโรคติดเชื้อ (Antimicrobial activity) ซึ่งมักเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

 

เจียวกู่หลาน มีคุณสมบัติของ Adaptogen (สารปรับสมดุล)

จะต้องมีคุณสมบัติไม่เป็นพิษ ไม่มีอันตราย ช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน อย่างไม่เฉพาะเจาะจง คือ จะไม่สร้างภูมิคุ้มกันสําหรับโรคใดโรคหนึ่งโดยตรง แต่จะสร้างภูมิต้านทานสําหรับทุกโรค  อนึ่ง สารปรับสมดุลร่างกาย (Adaptogen) จะมีคุณสมบัติเป็นสาร ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) เสมอ  แต่สารต้านอนุมูลอิสระทุกตัวไม่จําเป็นต้องเป็นสารปรับสมดุล

 

เจียวกู่หลานได้รับการคัดเลือกเป็นสมุนไพร บํารุงกําลังที่สําคัญที่สุดของจีน โดยอธิบายเหตุผลว่าทั้งต้น ทุกส่วนของเจียวกู่หลานเป็นสมุนไพรบํารุงกําลัง เป็นสารปรับสมดุลของร่างกายที่ช่วยการทํางานของระบบต่างๆ โดยไม่ก่ออันตราย มันทําให้ระบบ ไหลเวียนของเลือดดี กระตุ้นการทํางานของตับ เพิ่มภูมิต้านทานและระบบ ประสาทให้เข้มแข็ง ลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด

 

เจียวกู่หลานส่วนใหญ่มักจะทําเป็นชาสมุนไพรใช้ดื่มเพื่อสุขภาพ ให้ร่างกายอดทนแข็งแรง เพิ่มภูมิต้านทานและลดไขมันคอเลสเตอรอล

Jiaogulan Herbal Tea
Jiaogulan Herbal Tea

อภินันทนาการบทความโดย  ชาสมุนไพรรอยัลฟาร์ม เจียวกู่หลาน

เนื้อหาบางส่วนอ้างอิงจากหนังสือ “ปัญจขันธ์ สมุนไพรอมตะ เหมือนโสมแต่ดีกว่า”

ชาสมุนไพร เจียวกู่หลาน  ตรา รอยัลฟาร์ม เป็นแบบสูตรเข้มข้น พรรณญี่ปุ่น อะมาซาซูรู ชนิดหวานใบ 5 แฉก มีส่วนประกอบเป็นเจี้ยวกู่หลานบด 100 % ไม่มีวัตถุกันเสีย ไม่แต่งสีไม่มีสารปรุงแต่ง

ได้ผ่านมาตรฐานการผลิต GMP และขึ้นทะเบียน อย.เลขที่50-2-05651-6-0047  ได้รับรางวัล “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี พ. ศ. 2561” จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข   ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 15    

ผ่านขั้นตอนกระบวนการคัดแยก ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออบแห้ง บดละเอียด ตรวจวัดความชื้น ตรวจจับโลหะ และบรรจุด้วยซองเมทัลไลท์อย่างดีเพื่อเก็บรักษาคุณภาพรสชาติให้ได้ดีและนาน 

การใช้สมุนไพรเจียวกู่หลาน มีส่วนช่วยในการเสริมสุขภาพและช่วยรักษาโรคใดโรคหนึ่ง อาจต้องอาศัยเวลาและปริมาณที่เหมาะสม 

วิธีดื่มชารอยัลฟาร์มเจียวกู่หลาน

วิธีที่ 1. ชงด้วย กระบอกเก็บความร้อน นำเจียวกู่หลาน 1 ซองใส่เข้าไปในขวด (ถ้าชอบเข้มข้นก็ใส่ 2 ซองได้) รินน้ำเดือดประมาณ 400 – 600 ml และปิดฝา รอประมาณ 5-10 นาทีแล้วรินใส่แก้วก็สามารถดื่มได้เลย สามารถเติมน้ำได้เรื่อยๆจนกว่ารสชาติจืดจาง   แนะนำ

วิธีติดชาสมุนไพรเจียวกู่หลาน
วิธีติดชาสมุนไพรเจียวกู่หลาน

วิธีที่ 2. ชงด้วย กาชงชา นำเจียวกู่หลาน 1 ซองใส่เข้าไปในกา (ถ้าชอบเข้มข้นก็ใส่ 2 ซองได้) รินน้ำเดือดประมาณ 400 – 600 ml และปิดฝา รอประมาณ 5-10 นาทีแล้วรินใส่แก้วก็สามารถดื่มได้เลย สามารถเติมน้ำได้เรื่อยๆจนกว่ารสชาติจืดจาง 

วิธีดื่มชารอยัลฟาร์มเจียวกู่หลาน
วิธีดื่มชารอยัลฟาร์มเจียวกู่หลาน

 วิธีที่ 3. ชงด้วย แก้วกาแฟหรือแก้วชา นำเจียวกู่หลาน 1 ซองใส่เข้าไปในแก้ว รินน้ำเดือดประมาณ 200 ml รอประมาณ 2-3 นาทีก็สามารถดื่มได้เลย สามารถเติมน้ำได้เรื่อยๆจนกว่ารสชาติจืดจาง

วิธีดื่มชารอยัลฟาร์มเจียวกู่หลาน
วิธีดื่มชารอยัลฟาร์มเจียวกู่หลาน

 

 

สั่งซื้อสินค้า

สนใจสั่งซื้อกรุณาติดต่อ 0817131812   หรือสแกน QR Code   

หรือ LINE ID:  @royalfarm

LINE OFFICIAL ACCOUNT QR_CODE

 

เพื่อให้ได้รสชาติที่ดี ควรดื่มขณะร้อน เพื่อผลลัพธ์ที่ดี ควรดื่มต่อเนื่องเป็นเวลา 2 เดือน   ดื่มวันหนึ่งไม่ควรเกิน  2 ซอง 

การเห็นผลลัพธ์เร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับพื้นฐานร่างกายของแต่ละคน ควรรับประทานอย่างต่อเนื่องงเป็นเวลา 2 เดือน   ดื่มวันหนึ่งไม่ควรเกิน  2 ซอง  การรับประทานครั้งแรกอาจมีอาการเวียนศีรษะหรืออาเจียน หากมีอาการควรหยุดรับประทานทันที สมุนไพรเจียวกู่หลานอาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน ไม่ใช่ยารักษาโรคโดยตรง 

เจียวกู่หลานมีองค์ประกอบสำคัญ

กลุ่มซาโปนิน (Saponin)  

ตัวยาสําคัญในปัญจขันธ์ คือ Gypenoside (Gypenoside – the Active Ingredient) กลุ่มไตรเทอร์ปีนซาโปนิน (Triterpene Saponin) ชื่อ Gypenoside (กายปิโนไซด์) มีทั้งหมดด้วยกัน ที่รู้จักในปัจจุบันรวม 82 ชนิด ซึ่งเหมือนโสมเกาหลี (Panax ginseng) ทุกอย่างและแถม ยังมีมากกว่าโสมอีกด้วยเกือบ 3 เท่า ซึ่ง ซึ่งมีสูตรโครงสร้างและ คุณสมบัติทางเคมีเหมือนกับโสมเกาหลี  

1.1   คุณสมบัติต้านมะเร็ง

กลุ่มซาโปนินของสมุนไพรปัญจขันธ์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งคือ

1.1 Gypenoside |, 1.2 Gypenoside ||, 1.3 Gypenoside || (ตรงกับ Ginsenoside Rb ของโสม),  1.4 Gypenoside V, 1.5 Gypenoside VII, 1.6 Gypenoside VIII (ตรงกับ Ginsenoside Rd ของโสม), 1.7 Gypenoside, 1.8 Gypenoside X1, 1.9 Gypenoside XII (ตรงกับ Ginsenoside F ของโสม), 1.10 Gypenoside XII,  1.11Gypenoside XXII, 1.12 – 1.21 Gypenoside XXII, XXIV, YYV, AVI, XXVII, XXVII, AXIX, XXXII, XXXIV, XXLV,1.22 Protopanaxadiol และ Protopanaxatriol

1.2  คุณสมบัติลดไขมันเลว (LDL) ในเลือด เพิ่ม ไขมันดี (HDL)   

สารสําคัญกลุ่มซาโปนินในสมุนไพรปัญจขันธ์ที่สามารถลด ไขมันเลว (LDL – Low density lipoprotein) ซึ่งเป็นต้นเหตุของ หลอดเลือดอุดตันจนเกิดโรคหัวใจและเพิ่มความเข้มข้นไขมันดีในโลหิต (HDL – High density lipoprotein) ซึ่งทําหน้าที่พาไขมันคอเลสเตอรอล ที่มากเกินต้องการในเลือดให้กลับไปที่ตับ ทําให้ไขมันในหลอดโลหิตลดลง หมดความเสี่ยงของโรคหัวใจชนิดขาดเลือด (Ischemic heart disease)

ไขมันดี /ไขมันเลว (HDL/ LDL)

ไขมันจะไม่ละลายน้ํา ดังนั้นการเดินทางของไขมัน (Lipid) ในเลือด จึงต้องรวมกับโปรตีน (Protein) เรียกว่า Lipoprotein (มาจาก Lipid + protein) ถ้าความเข้มข้น (Density) ของโปรตีนมากกว่า (High) ไขมัน เช่น 50% เป็นโปรตีน 25% เป็นไขมัน อย่างนี้ถือว่าความเข้มข้นโปรตีน สูงกว่าไขมัน (High Density) สภาวะอย่างนี้จึงเรียก High density lipoprotein (HDL)

 

1.3  คุณสมบัติบํารุงร่างกายและเสริมภูมิคุ้มกัน

กลุ่มซาโปนินของสมุนไพรปัญจขันธ์ที่ออกฤทธิ์บํารุงร่างกาย และเสริมภูมิคุ้มกัน ได้แก่, 3.1 Gypenoside || (ตรงกับ Ginsenoside Rb1 ของโสม), 3.2 Gypenoside IV (ตรงกับ Ginsenoside Rb3 ของโสม)3.3 Gypenoside VII (ตรงกับ Ginsenoside Rd ของโสม), 3.4 Gypenoside XII (ตรงกับ Ginsenoside F2ของโสม)

 

1.4  คุณสมบัติบํารุงหัวใจ

กลุ่มซาโปนินที่มีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา บํารุงหัวใจและยับยั้ง การเกาะกันของเกล็ดเลือด ซึ่งทําให้ป้องกันโรคหัวใจ ได้แก่ Gypenoside IX

 

1.5  คุณสมบัติแก้ผมหงอก

พฤกษเคมีจากสมุนไพรปัญจขันธ์สามารถป้องกันผมหงอก คือ กลุ่ม Gypenosides ทั้งหมด (Total saponins) ปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถ แยกได้ว่าเป็น Gypenoside ตัวใด

 

1.6   คุณสมบัติอื่นๆ

มีรายงานการค้นคว้าในช่วง ค.ศ. 1981 1988 ว่าสารซาโปนิน มีสรรพคุณอีกหลายอย่างเช่น สามารถชะลอความแก่ ต้านการอักเสบ แก้อ่อนเพลีย ป้องกันโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ แก้ปวดศีรษะ มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีเอกสาร อ้างอิงโดยตลอด และส่วนใหญ่เป็นผลการศึกษาจากนักวิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น

อ้างอิง : Takemoto, T. ; Gynostemma pentaphyllum extract for the control of gray hair ; Japan Kokai Tokkyo Koho, June, 13, 1983.

2. กลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) 

ประโยชน์ของฟลาโวนอยด์

      2.1 ภูมิแพ้

ควอเซติน (Quercetin) มีสรรพคุณที่รู้จักดี คือ ช่วยรักษาโรค ภูมิแพ้ ไข้ละอองฟาง (Hay fever) หัด (Asthma) ภูมิแพ้ผิวหนัง (Eczema) และโพรงจมูกอักเสบ (Sinusitis)

      2.2 อนุมูลอิสระ

ฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) จะช่วยป้องกันอนุมูลอิสระไม่ให้ โจมตีไขมันในหลอดเลือด จึงป้องกันโรคหัวใจได้ระดับหนึ่ง ไวน์องุ่นแดง มีควอเซตินสูงจึงทําให้คนฝรั่งเศสที่ดื่มไวน์แดงประจําเป็นโรคหัวใจน้อยกว่า คนยุโรปประเทศต่างๆ ถึงแม้คนฝรั่งเศสจะกินอาหารที่มีไขมันคอเลสเตอรอล สูงกว่าชาติอื่นก็ตา

     2.3 มะเร็ง

ประโยชน์ด้านยับยั้งมะเร็งของกลุ่มฟลาโวนอยด์เป็นผลงาน จากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือน พฤษภาคม วันที่ 31 และเดือนมิถุนายน วันที่ 1 (The ILSI North America Flavonoids Workshop) สรุปว่าสารฟลาโวนอยด์หยุด

การงอกงามของเชื้อเซลล์มะเร็งที่มนุษย์เพาะเลี้ยงได้ (Flavonoid fraction inhibits proliferation of human tumor Cell Lines) ในห้องทดลอง

Quercetin ถ้ารวมกับ Kaemferol (ซึ่งทั้งสองฟลาโวนอยด์ พบในสมุนไพรปัญจขันธ์) ก็จะออกฤทธิ์ต้านมะเร็งแบบเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน ตัวเองมารวมกัน (Synergy – คือ ถ้าทํางานด้วยกันสรรพคุณจาก 1 บวก 1กลายเป็น 3 ไม่ใช่ 2) ซึ่งมีรายงานผลการศึกษาโดย ดร.แอคแลนด์ และ คณะ (Ackland., et al.) เป็นการทดลองใช้เชื้อมะเร็งในคนมาเพาะเลี้ยง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2005 (พ.ศ. 2549) ในหัวข้อชื่อ “Synergistic antiproliferative action of the quercetin and kaempferol in Cultured human Cancer celines” พบว่าฟลาโวนอยด์ทั้ง Quercetin และ Kaemferol 2 ชนิดถ้าใช้รวมพร้อมกันจะยับยั้งการเจริญเติบโต ของเซลล์มะเร็งได้ดีกว่า สรรพคุณของแต่ละชนิดแยกกันใช้ แล้วเอาผลมา บวกกันฟลาโวนอยทั้ง2 ชนิดรวมกันจะยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้

3. กลุ่ม สตีรอล(Sterol)

ลดไขมัน 

สตีรอลจากพืช (Phytosterol หรือ Plantsterol) จะมีโครงสร้าง คล้ายกับไขมันคอเลสเตอรอลในมนุษย์ (Cholesterol) จะเห็นได้จาก มีคําว่า Sterol ลงท้ายคําเหมือนกัน สภาข้อมูลอาหารระหว่างประเทศ (International Food Information Council) รายงานไว้ว่าคอเลสเตอรอลนั้น นอกจากเราจะบริโภคเข้าไปแล้ว ตับของมนุษย์ก็ยังสังเคราะห์ได้ โดย เอนไซม์ชื่อ HMG COA Reductase แต่ สตรอลจากพืชต้องกินจากอาหาร เท่านั้นร่างกายมนุษย์ผลิตเองไม่ได้ และการบริโภค Sterol จะกลับช่วยลด ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ ทําให้ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ ซึ่งพบ หลักฐานว่าเคยมีการศึกษาเรื่องดังกล่าวนี้มานาน 50 ปี แล้ว ในประเทศ เยอรมัน

ผลที่ได้จากไขมันในร่างกายลดลงก็ถือว่าลดความเสี่ยงของการเกิด หลอดโลหิตมีไขมันอุดตันและตามด้วยป้องกันโรคหัวใจกับความดันโลหิตสูง

 

4.กลุ่มเกลือแร่  (Mineral) 

สมุนไพรปัญจขันธ์ยังอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งจะประกอบด้วย

  1. ทองแดง (Copper) – Cu
  2. สังกะสี (Zinc) – Zn
  3. เหล็ก (Iron) – Fe
  4. แมงกานีส (Manganese) – Mn
  5. แคลเซียม (Calcium) – Ca
  6. แมกนีเซียม (Magnesium) – Mg

คำเตือน:

การรับประทานครั้งแรก อาจมีการเวียนศีรษะเล็กน้อย และ เกิดอาการ Detox (ขับพิษ) ซื่งทางภาษาวิชาการว่า Healing crisis (วิกฤติของการหาย) ทั้งนี้แล้วแต่ผู้บริโภคมีโรคเก่าติดตัวอยู่มากน้อยไม่เท่ากัน ถ้ามากก็อาจจะมีอัตราตอบสนองแรง เพราะขับพิษที่สะสมออกมาในโลหิตจนร่างกายขับถ่ายออกไปทิ้งนอกร่างกายไม่ทัน

การอธิบายให้ทราบก่อนรับปคะทานสมุนไพรก็จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ จะหายกังวลใจ เพราะถ้ามีอาการเกิดขื้นกลับแสดงว่าการรักษากำลังมาถูกทาง พิษที่ออกมาจากเซลล์มากเกิดจนขับออกจากร่างกายไม่ทันโดยผ่านทางไตเป็นปัสสาวะ ทางเหงื่อผ่านผิวหนัง ฯลฯ

เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม  สำหรับผู้ที่ดื่มแล้วมีอาการอาเจียนหรือท้องเสีย เวียนศรีษะ หูอื้อ ให้หยุดรับประทานทันที

สรรพคุณเพิ่มเติม คลิก สรรพคุณเจียวกู่หลาน 

 адыгея отдыхhow often should you post on instagramнова почта международная