ไขมันในเลือดสูง

ไขมันในเลือดสูง  

ไขมันในเลือดสูง ก่อให้เกิดโรคโลหิตอุดตัน เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ เจียวกู่หลานมีสรรพคุณควบคุมและลดไขมันในเลือดสูง คอเลสเตอรอล (Cholesterol) และไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ ค่าของไขมันเลว (LDL – bad cholesterol) ลดต่ำลงและเพิ่มไขมันดี (HDL – good cholesterol ที่ดี ก็เพราะจะพาคอเลสเตอรอลที่มากเกิน ต้องการในหลอดโลหิตแดงกลับไปยังตับจนทําให้มีปริมาณไขมันในเลือด ลดลงเป็นปกติ)

ไขมันในเลือดสูง
ไขมันในเลือดสูง

 

ป้องกันโรคโลหิตอุดตัน เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ด้วยสมุนไพรเจียวกู่หลาน 

โรคโลหิตอุดตัน เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ เกิดจากไขมันในเลือดสูง ทําให้มีไขมันเลว (LDL) มากพอไปจับเป็นคราบ (Plaque) ภายในหลอดโลหิตแดง กีดกั้นการไหลเวียนของเลือด ก้อนไขมันนี้เรียก Atheroma  ผลตามมาก็คือหลอดโลหิตแดงจะแข็งตัวจากออกซิเดชั่น ขาดการยืดหยุ่น เรียกสภาวะนี้ว่า Atherosclerosis (Sclerosis แปลว่า แข็งตัว) ทําให้เลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจ สมอง และอวัยวะสําคัญอื่นๆ ไหลเวียน ลําบาก ปริมาณไม่เพียงพอเกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมา

ป้องกันโรคโลหิตอุดตัน
ป้องกันโรคโลหิตอุดตัน

อันตรายจากไขมันมากเกินไป จะเกิดผลกระทบกับหัวใจ ก่อนอวัยวะอื่น

การเกิดฝ้าไขมันจับก็เพราะหลอดเลือดแดงต้องรับแรงกระแทกจากโลหิตที่พุ่งออกมาจากหัวใจด้วยความแรง 120 มม.ปรอท ตลอด 24 ชั่วโมง ทําให้เกิดการสึกหรอและบาดเจ็บ (Wear and tear) ไขมันชนิด คอเลสเตอรอลอย่างเลว (LDL) จึงเข้าไปจับตรงรอยฉีกขาด (LDL มีไขมันมากกว่าโปรตีน จะหนืดเพราะไขมันเกาะผนังหลอดโลหิต ที่ถลอกง่าย) โดยเจตนาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บไม่ให้เพิ่มขึ้น (เปรียบเหมือน ทําหน้าที่อย่างพลาสเตอร์ปิดแผลถลอก)  เมื่อคราบไขมันพอกพูนมากและต่อมาเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั้น เข้าไปทําอันตรายก้อนไขมันจนแข็งกระด้าง ขัดขวางการไหลเวียนของโลหิต ถ้าจับสะสมมากจนถึงอุดตันจะเกิดโรคหัวใจหรือโรคลมปัจจุบันและเป็นอันตรายถึงชีวิต

 

การแข็งตัวของฝ้าไขมัน (Atherosclerosis)

อนุมูลอิสระ (Free radical) จะเข้ามาทําอันตรายก้อนไขมันดังกล่าว ทําให้ไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) เสื่อมสภาพ จากเคยอ่อนนุ่มกลายเป็นแข็งตัวไม่ยอมผ่อนปรน ทําให้เลือดไหลผ่านลําบากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต้องใช้ความดันโลหิตที่สูง เพื่อให้เลือดไหลผ่านไปได้

Heart Attack
Heart Attack

ไขมันที่แข็งตัวอุดตันทําให้อวัยวะต่างๆ ขาดเลือด

 ไขมันที่เคยเป็นคราบเหลวจะมีแคลเซียมมาจับและโลหะหนัก เช่น ตะกั่วเป็นตัวเร่งการทําปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระ ไขมันดังกล่าว จะแข็งตัวเป็นฝ่าเหนียวจับบนผนังด้านในของหลอดโลหิตแดงโตขึ้นเรื่อยๆ มีชื่อเรียก Atheroma ตะกั่วที่ก่อปัญหาพบง่ายมากในมลภาวะทางอากาศ (Air pollution) เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคหัวใจกับโรคมะเร็งปอด (คนกรุงเทพฯ เป็นมะเร็งปอดตายอันดับ 1 ของมะเร็งทุกชนิด)

โลหิตแดงไหลเวียนมาหัวใจหรือสมองเริ่มไม่พอเพียงและ เป็นมากขึ้นเรื่อยๆ หัวใจตั้งต้นขาดเลือดเพราะทํางานมาก แต่ได้อาหารและออกซิเจนน้อย ไม่พอใช้สร้างพลังงาน เกิดโรคหัวใจชนิดขาดเลือด (Ischemic heart disease) มีอาการเจ็บหน้าอกด้านซ้าย ปวดร้าวไปที่ไหล่ เรียก Angina pectoris เรียกง่ายๆ ว่า “ปวดแอนใจน่า” ถ้ายังขัดขวาง มากขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจก็จะตาย เพราะขาดเลือดขั้นเด็ดขาด (Infarct) กล้ามเนื้อหัวใจหยุดทํางาน ทําให้เสียชีวิตโดยทันที

ถ้าเป็นสมอง การขาดเลือดจะทําให้เนื้อสมองตาย ประสาทที่ออกจากสมองส่วนนั้นหยุดทํางาน ไม่มีคําสั่งออกมา กล้ามเนื้อแขนขจะหมดความรู้สึก ไม่เคลื่อนไหว กลายเป็นอัมพาตในที่สุด

ศึกษาสรรพคุณ ลดไขมันในเลือดของ สมุนไพรเจียวกู่หลาน

สามประเทศจากสามมหาวิทยาลัยชั้นนําศึกษาสรรพคุณ ลดไขมันในเลือดของสมุนไพรเจียวกู่หลาน นักวิทยาศาสตร์ 2 คน ชื่อ Samer Megali และ Basid Roufogatis จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (Australia)

นักวิทยาศาสตร์คนที่ 3 ชื่อ Fugen Aktan จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแองการ่า (University of Ankara) ประเทศตุรกี (Turkey)

นักวิทยาศาสตร์คนที่ 4 ชื่อ Neal M. Davies จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย แห่งรัฐวอชิงตัน (Washington State University) ประเทศ สหรัฐอเมริกา

นักวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ท่านได้ศึกษาเรื่อง คุณสมบัติยับยั้งไขมันสูงในเลือดของสมุนไพรปัญจขันธ์ในหนูทดลอง เขียนเป็นรายงานลงวารสาร ทางวิชาการด้านเภสัชวิทยา ชื่อ Journal of Pharmacology, Pharmaceutical Science 8(3) หน้า 507-515 ค.ศ.2005 (พ.ศ. 2548) สรุปว่า สมุนไพรปัญจขันธ์มีสรรพคุณลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) และ ไนไตรท์ (Nitrite) ลงได้ในหนูทดลองที่ถูกทําให้มีไขมันสูงในเลือดอย่างเฉียบพลัน การวิจัย ครั้งนี้ทําอย่างสมบูรณ์แบบครบถ้วนตามหลักสถิติ

 

ไขมันในเลือดสูงนําไปสู่ โรคหัวใจ เป็นปัญหาอันดับหนึ่ง

รายงานของประเทศจีนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งใน ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) นักวิทยาศาสตร์จีน ชื่อ Yu C. ได้รายงานไว้ว่ามีคนไข้ 32 คน รักษาโรคไขมันในเลือดสูง โดยแพทย์แผนจีนให้กินสมุนไพรปัญจขันธ์ได้ผลดีถึง 86.7% (Therapeutic effect) เขียน อธิบายไว้ว่าเป็นเพราะไป เผาผลาญไขมันในหลอดโลหิต (Jiaogulan helps to metabolize cholesterol from the arteries).

ไขมันในเลือดสูง
ไขมันในเลือดสูง

 

ไขมันในเลือดสูง นําไปสู่โรคหัวใจ เป็นปัญหาอันดับหนึ่งของประเทศพัฒนาแล้วสําหรับสารสกัดสมุนไพรปัญจขันธ์ (Gynostemma pentaphyllum extract) ในการทําวิจัยครั้งนี้ผลิตภัณฑ์ได้จากประเทศจีน คือ มหาวิทยาลัย ปักกิ่ง (Beijing University) ซึ่งให้คุณสมบัติตามมาตรฐานส่วนหนูทดลอง เป็นพันธุ์ Sprague – Danley (S-D) ซื้อมาจากประเทศออสเตรเลีย เป็น หนูตัวผู้ อายุ 6 อาทิตย์ส่วนยาเปรียบเทียบเพื่อเอามาวัดค่าลดไขมันใช้ยากลุ่มสแตติน ชื่อ Atorvastatin

โดยสรุป : การวิจัยครั้งนี้เชื่อถือได้ว่าสารสกัดสมุนไพรปัญจขันธ์ สามารถยับยั้งการเกิดไขมันในเลือดสูงได้

 

สมุนไพรเจียวกู่หลาน มีสรรพคุณช่วย

 1. ป้องกันโรคโลหิตอุดตัน
 2. ป้องกันโรคหัวใจ
 3. โรคลมปัจจุบัน
 4. เผาผลาญไขมันในหลอดโลหิต
 5. ยับยั้งการเกิดไขมันสูงในเลือดได้
 6. ลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
 7. ไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
 8. ไนไตรท์ (Nitrite)
 9. ป้องกันโรคสมองขาดเลือด

 

อ้างอิงจากหนังสือ: ปัญจขันธ์สมุนไพรอมตะผสมแต่ที่ดีกว่า

 

ชงด้วย แก้วกาแฟหรือแก้วชา_1
ชงด้วย แก้วกาแฟหรือแก้วชา_1
  ไขมันในเลือดสูง

รอยัลฟาร์มเจียวกู่หลาน

รอยัลฟาร์มเจียวกู่หลาน เป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่น อะมาซาซูรู ชนิดหวาน ใบ5 แฉก รูปแบบชาชงสูตรเข้มข้น มีส่วนประกอบเป็นเจี้ยวกู่หลานบด 100 % 

รายละเอียด  เจียวกู่หลาน ตรา รอยัลฟาร์ม
รายละเอียด  เจียวกู่หลาน ตรา รอยัลฟาร์ม

สินค้าปลอดภัย

 • เจี้ยวกู่หลาน 100 % 
 • ไม่มีคาเฟอีน
 • สายพันธุ์ญี่ปุ่น
 • ชนิดหวาน
 • รูปแบบชาชงดื่ม
 • สูตรเข้มข้น
 • ธรรมชาติ 100%
 • ปลอดภัย
 • ไม่มีอาการข้างเคียง
 • ดีต่อสุขภาพในระยะยาว
 • ได้ผ่านมาตรฐานการผลิตGMP 
 • อ.ย. 50-2-05651-6-0047 
 • ได้รับรางวัล“ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี พ. ศ. 2561” จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 15  
 • ไม่ใส่วัตถุกันเสีย
 • ไม่แต่งสี
 • ไม่มีสารปรุงแต่ง

ขั้นตอนการผลิตที่มีคุณภาพ

 • ผ่านขั้นตอนการคัดแยก
 • ทำความสะอาด
 • ฆ่าเชื้อ
 • อบแห้ง
 • บดละเอียด
 • ตรวจวัดความชื้น
 • ตรวจจับโลหะ
 • บรรจุด้วยซองเมทัลไลท์อย่างดี
 • อากาศไม่เข้า
 • เพื่อเก็บรักษารสชาติให้ได้ดีและนาน
  มาตรฐานการผลิต GMP
  มาตรฐานการผลิต GMP

   

  อย.เลขที่50-2-05651-6-0047 รอยัลฟาร์ม
  อย.เลขที่50-2-05651-6-0047 รอยัลฟาร์ม

   

  Premium Product 2018
  Premium Product 2018

   

  Premium Product
  Premium Product

  ตัวอย่างผลลัพธ์ในการใช้ ของลูกค้า

   

  ลดไขมันในเลือด อเลสเตอรอลสูง
  ลดไขมันในเลือด อเลสเตอรอลสูง

  ข้อดีของการดื่มชาสมุนไพรเจียวกู่หลาน 

  • ราคาที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับคุณประโยชน์
  • มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้าน
  • เป็นธรรมชาติ 100% ปลอดภัย (ไม่มีสารเติมแต่ง)
  • เจียวกู่หลานของ ตรารอยัลฟาร์มมีคุณภาพสูง
  • รับประทานง่าย
  • รสชาติ หวาน อร่อย
  • รับประทานได้เรื่อยๆ
  • ดื่มแทน น้ำ กาแฟ หรือ ชาได้  (วันหนึ่งไม่ควรเกิน 2 ซอง)
ROYAL FARM JIAOGULAN TEA
ROYAL FARM JIAOGULAN TEA

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้เพิ่มอีกจากการดื่ม

การดื่มชาสมุนไพร รอยัลฟาร์มเจียวกู่หลาน นอกจากช่วย ลดไขมันในเลือดสูง ป้องกันโรคโลหิตอุดตัน ป้องกันโรคหัวใจ โรคลมปัจจุบัน เผาผลาญไขมันในหลอดโลหิต ยับยั้งการเกิดไขมันสูงในเลือดได้ ลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)

ไนไตรท์ (Nitrite) ป้องกันโรคสมองขาดเลือด  แล้ว  ยังจะช่วยเสริมสุขภาพโดยรวมของร่างกาย ตามคุณสมบัติที่มีอยู่ในเจียวกู่หลานอีกด้วย

สรรพคุณรอยัลฟาร์มเจียวกู่หลาน
สรรพคุณรอยัลฟาร์มเจียวกู่หลาน

บำรุงสุขภาพ

 1. ปรับสมดุลของร่างกาย  
 2. บำรุงร่างกาย    
 3. เพิ่มพละกำลัง
 4. เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
 5. เพิ่มภูมิต้านทาน
 6. โรคภูมิแพ้
 7. ชะลอความแก่
 8. ป้องกันผมหงอก
 9. ต้านมะเร็ง

ส่วนของระบบไหลเวียนของเลือด

 1. ลดความดันโลหิต
 2. ปรับความดันโลหิตไห้อยู่ในระดับปกติ
 3. ลดเบาหวาน  
 4. ลดไขมันในเลือด
 5. เพิ่มไขมันดีในเลือด  
 6. ไขมันไตรกลีเซอไรด์
 7. เพิ่มการไหลเวียนของเลือด
 8. ป้องกันหลอดโลหิตอุดตัน
 9. ป้องกันโรคหัวใจ
 10. ต้านอนุมูลอิสระ

ส่วนของ ระบบประสาท  

 1. บำรุงสมอง
 2. ช่วยในการนอนหลับ
 3. เพิ่มความจำให้ดีขึ้น
 4. สมาธิดีขื้นกว่าเดิม
 5. บรรเทาอาการปวดหัวและไมเกรน
 6. คลายเครียด
 7. โรคซึมเศร้า

ส่วนของ ตับ

 1. โรคไขมันพอกตับ
 2. ป้องกันโรคตับอักเสบ
 3. โรคตับแข็ง
 4. มะเร็งตับ

ส่วนของ กระเพาะอาหาร

 1. แผลในกระเพาะอาหาร 
 2. โรคกระเพาะ
 3. กรดไหลย้อน
 4. ช่วยย่อยอาหาร
 5. ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น
 6. แผลที่ลำไส้เล็กส่วนต้น
 7. ขับสารพิษในร่างกาย
 8. มะเร็งกระเพาะอาหาร
 9. มะเร็งหลอดอาหาร  

ส่วนของ ไต

46. กรวยไตอักเสบ

 ส่วนอื่น ๆ

 1. ยับยั้งแบคทีเรีย ฆ่าเชื้อ
 2. ต้านการอักเสบ
 3. ลดอาการบวม
 4. อาการปวดข้อ
 5. สิวผิวหนัง
 6. มะเร็งผิวหนัง
 7. ขับปัสสาวะ
 8. อาการเมาค้าง
 9. ลดน้ำหนัก ไขมันหน้าท้อง

เป้าหมายของเรา

 1. สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต
 2. อย่าให้คนไทยและคนทั้งโลกสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
 3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
 4. มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 5. ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
 6. ลดภาระให้ลูกหลาน
Save cost
Healthy Life
Healthy Life

สั่งซื้อสินค้า

สนใจสั่งซื้อสินค้า  กรุณาติดต่อ 0817131812   หรือสแกน QR Code   

หรือ LINE ID:  @royalfarm

ROYAL FARM_LINE OFFICIAL ACCOUNT_QR CODE
ROYAL FARM_LINE OFFICIAL ACCOUNT_QR CODE

วิธีดื่มชารอยัลฟาร์มเจียวกู่หลาน

วิธีที่ 1. ชงด้วย กระบอกเก็บความร้อน นำเจียวกู่หลาน 1 ซองใส่เข้าไปในขวด (ถ้าชอบเข้มข้นก็ใส่ 2 ซองได้) รินน้ำเดือดประมาณ 400 – 600 ml และปิดฝา รอประมาณ 5-10 นาทีแล้วรินใส่แก้วก็สามารถดื่มได้เลย สามารถเติมน้ำได้เรื่อยๆจนกว่ารสชาติจืดจาง   แนะนำ

ชงด้วย กระบอกเก็บความร้อน
ชงด้วย กระบอกเก็บความร้อน

วิธีที่ 2. ชงด้วย กาชงชา นำเจียวกู่หลาน 1 ซองใส่เข้าไปในกา (ถ้าชอบเข้มข้นก็ใส่ 2 ซองได้) รินน้ำเดือดประมาณ 400 – 600 ml และปิดฝา รอประมาณ 3-5 นาทีแล้วรินใส่แก้วก็สามารถดื่มได้เลย สามารถเติมน้ำได้เรื่อยๆจนกว่ารสชาติจืดจาง 

ชงด้วย กาชงชา
ชงด้วย กาชงชา

 วิธีที่ 3. ชงด้วย แก้วกาแฟหรือแก้วชา นำเจียวกู่หลาน 1 ซองใส่เข้าไปในแก้ว รินน้ำเดือดประมาณ 200 ml รอประมาณ 2-3 นาทีก็สามารถดื่มได้เลย สามารถเติมน้ำได้เรื่อยๆจนกว่ารสชาติจืดจาง

ชงด้วย แก้วกาแฟหรือแก้วชา
ชงด้วย แก้วกาแฟหรือแก้วชา

เพื่อให้ได้รสชาติที่ดี ควรดื่มขณะร้อน เพื่อผลลัพธ์ที่ดี  ควรรับประทานอย่างต่อเนื่องงเป็นเวลา 2 เดือน วันหนึ่งไม่ควรเกิน  2 ซอง

การเห็นผลลัพธ์เร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับพื้นฐานร่างกายของแต่ละคน สมุนไพรเจียวกู่หลานอาจไม่ได้เหมาะกับร่างกายทุกคน  ไม่มีผลในการรักษาโรคใดๆโดยตรง

คำเตือน:

การรับประทานครั้งแรก อาจมีการเวียนศีรษะเล็กน้อย และ เกิดอาการ Detox (ขับพิษ) ซื่งทางภาษาวิชาการว่า Healing crisis (วิกฤติของการหาย) ทั้งนี้แล้วแต่ผู้บริโภคมีโรคเก่าติดตัวอยู่มากน้อยไม่เท่ากัน ถ้ามากก็อาจจะมีอัตราตอบสนองแรง เพราะขับพิษที่สะสมออกมาในโลหิตจนร่างกายขับถ่ายออกไปทิ้งนอกร่างกายไม่ทัน

การอธิบายให้ทราบก่อนรับปคะทานสมุนไพรก็จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ จะหายกังวลใจ เพราะถ้ามีอาการเกิดขื้นกลับแสดงว่าการรักษากำลังมาถูกทาง พิษที่ออกมาจากเซลล์มากเกิดจนขับออกจากร่างกายไม่ทันโดยผ่านทางไตเป็นปัสสาวะ ทางเหงื่อผ่านผิวหนัง ฯลฯ

เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม  สำหรับผู้ที่ดื่มแล้วมีอาการอาเจียนหรือท้องเสีย เวียนศรีษะ หูอื้อ ให้หยุดรับประทานทันที

สรรพคุณเพิ่มเติม คลิก สรรพคุณเจียวกู่หลาน

ความเป็นพิษ (Toxicity)

เจียวกู่หลานส่วนใหญ่มักจะทําเป็นชาสมุนไพรใช้ดื่มเพื่อสุขภาพ ให้ร่างกายอดทนแข็งแรง เพิ่มภูมิต้านทานและลดไขมันคอเลสเตอรอล นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากวารสารวิชาการต่างๆ ไม่พบรายงาน ความเป็นพิษสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย

 เจียวกู่หลานมีองค์ประกอบสำคัญ

กลุ่มซาโปนิน (Saponin)  

ตัวยาสําคัญในปัญจขันธ์ คือ Gypenoside (Gypenoside – the Active Ingredient) กลุ่มไตรเทอร์ปีนซาโปนิน (Triterpene Saponin) ชื่อ Gypenoside (กายปิโนไซด์) มีทั้งหมดด้วยกัน ที่รู้จักในปัจจุบันรวม 82 ชนิด ซึ่งเหมือนโสมเกาหลี (Panax ginseng) ทุกอย่างและแถม ยังมีมากกว่าโสมอีกด้วยเกือบ 3 เท่า ซึ่ง ซึ่งมีสูตรโครงสร้างและ คุณสมบัติทางเคมีเหมือนกับโสมเกาหลี  

1.1   คุณสมบัติต้านมะเร็ง

กลุ่มซาโปนินของสมุนไพรปัญจขันธ์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งคือ

1.1 Gypenoside |, 1.2 Gypenoside ||, 1.3 Gypenoside || (ตรงกับ Ginsenoside Rb ของโสม),  1.4 Gypenoside V, 1.5 Gypenoside VII, 1.6 Gypenoside VIII (ตรงกับ Ginsenoside Rd ของโสม), 1.7 Gypenoside, 1.8 Gypenoside X1, 1.9 Gypenoside XII (ตรงกับ Ginsenoside F ของโสม), 1.10 Gypenoside XII,  1.11Gypenoside XXII, 1.12 – 1.21 Gypenoside XXII, XXIV, YYV, AVI, XXVII, XXVII, AXIX, XXXII, XXXIV, XXLV,1.22 Protopanaxadiol และ Protopanaxatriol

1.2  คุณสมบัติลดไขมันเลว (LDL) ในเลือด เพิ่ม ไขมันดี (HDL)   

สารสําคัญกลุ่มซาโปนินในสมุนไพรปัญจขันธ์ที่สามารถลด ไขมันเลว (LDL – Low density lipoprotein) ซึ่งเป็นต้นเหตุของ หลอดเลือดอุดตันจนเกิดโรคหัวใจและเพิ่มความเข้มข้นไขมันดีในโลหิต (HDL – High density lipoprotein) ซึ่งทําหน้าที่พาไขมันคอเลสเตอรอล ที่มากเกินต้องการในเลือดให้กลับไปที่ตับ ทําให้ไขมันในหลอดโลหิตลดลง หมดความเสี่ยงของโรคหัวใจชนิดขาดเลือด (Ischemic heart disease)

ไขมันดี /ไขมันเลว (HDL/ LDL)

ไขมันจะไม่ละลายน้ํา ดังนั้นการเดินทางของไขมัน (Lipid) ในเลือด จึงต้องรวมกับโปรตีน (Protein) เรียกว่า Lipoprotein (มาจาก Lipid + protein) ถ้าความเข้มข้น (Density) ของโปรตีนมากกว่า (High) ไขมัน เช่น 50% เป็นโปรตีน 25% เป็นไขมัน อย่างนี้ถือว่าความเข้มข้นโปรตีน สูงกว่าไขมัน (High Density) สภาวะอย่างนี้จึงเรียก High density lipoprotein (HDL)

 

1.3  คุณสมบัติบํารุงร่างกายและเสริมภูมิคุ้มกัน

กลุ่มซาโปนินของสมุนไพรปัญจขันธ์ที่ออกฤทธิ์บํารุงร่างกาย และเสริมภูมิคุ้มกัน ได้แก่, 3.1 Gypenoside || (ตรงกับ Ginsenoside Rb1 ของโสม), 3.2 Gypenoside IV (ตรงกับ Ginsenoside Rb3 ของโสม)3.3 Gypenoside VII (ตรงกับ Ginsenoside Rd ของโสม), 3.4 Gypenoside XII (ตรงกับ Ginsenoside F2ของโสม)

 

1.4  คุณสมบัติบํารุงหัวใจ

กลุ่มซาโปนินที่มีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา บํารุงหัวใจและยับยั้ง การเกาะกันของเกล็ดเลือด ซึ่งทําให้ป้องกันโรคหัวใจ ได้แก่ Gypenoside IX

 

1.5  คุณสมบัติแก้ผมหงอก

พฤกษเคมีจากสมุนไพรปัญจขันธ์สามารถป้องกันผมหงอก คือ กลุ่ม Gypenosides ทั้งหมด (Total saponins) ปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถ แยกได้ว่าเป็น Gypenoside ตัวใด

 

1.6   คุณสมบัติอื่นๆ

มีรายงานการค้นคว้าในช่วง ค.ศ. 1981 1988 ว่าสารซาโปนิน มีสรรพคุณอีกหลายอย่างเช่น สามารถชะลอความแก่ ต้านการอักเสบ แก้อ่อนเพลีย ป้องกันโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ แก้ปวดศีรษะ มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีเอกสาร อ้างอิงโดยตลอด และส่วนใหญ่เป็นผลการศึกษาจากนักวิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น

อ้างอิง : Takemoto, T. ; Gynostemma pentaphyllum extract for the control of gray hair ; Japan Kokai Tokkyo Koho, June, 13, 1983.

2. กลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) 

ประโยชน์ของฟลาโวนอยด์

      2.1 ภูมิแพ้

ควอเซติน (Quercetin) มีสรรพคุณที่รู้จักดี คือ ช่วยรักษาโรค ภูมิแพ้ ไข้ละอองฟาง (Hay fever) หัด (Asthma) ภูมิแพ้ผิวหนัง (Eczema) และโพรงจมูกอักเสบ (Sinusitis)

      2.2 อนุมูลอิสระ

ฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) จะช่วยป้องกันอนุมูลอิสระไม่ให้ โจมตีไขมันในหลอดเลือด จึงป้องกันโรคหัวใจได้ระดับหนึ่ง ไวน์องุ่นแดง มีควอเซตินสูงจึงทําให้คนฝรั่งเศสที่ดื่มไวน์แดงประจําเป็นโรคหัวใจน้อยกว่า คนยุโรปประเทศต่างๆ ถึงแม้คนฝรั่งเศสจะกินอาหารที่มีไขมันคอเลสเตอรอล สูงกว่าชาติอื่นก็ตา

     2.3 มะเร็ง

ประโยชน์ด้านยับยั้งมะเร็งของกลุ่มฟลาโวนอยด์เป็นผลงาน จากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือน พฤษภาคม วันที่ 31 และเดือนมิถุนายน วันที่ 1 (The ILSI North America Flavonoids Workshop) สรุปว่าสารฟลาโวนอยด์หยุด

การงอกงามของเชื้อเซลล์มะเร็งที่มนุษย์เพาะเลี้ยงได้ (Flavonoid fraction inhibits proliferation of human tumor Cell Lines) ในห้องทดลอง

Quercetin ถ้ารวมกับ Kaemferol (ซึ่งทั้งสองฟลาโวนอยด์ พบในสมุนไพรปัญจขันธ์) ก็จะออกฤทธิ์ต้านมะเร็งแบบเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน ตัวเองมารวมกัน (Synergy – คือ ถ้าทํางานด้วยกันสรรพคุณจาก 1 บวก 1กลายเป็น 3 ไม่ใช่ 2) ซึ่งมีรายงานผลการศึกษาโดย ดร.แอคแลนด์ และ คณะ (Ackland., et al.) เป็นการทดลองใช้เชื้อมะเร็งในคนมาเพาะเลี้ยง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2005 (พ.ศ. 2549) ในหัวข้อชื่อ “Synergistic antiproliferative action of the quercetin and kaempferol in Cultured human Cancer celines” พบว่าฟลาโวนอยด์ทั้ง Quercetin และ Kaemferol 2 ชนิดถ้าใช้รวมพร้อมกันจะยับยั้งการเจริญเติบโต ของเซลล์มะเร็งได้ดีกว่า สรรพคุณของแต่ละชนิดแยกกันใช้ แล้วเอาผลมา บวกกันฟลาโวนอยทั้ง2 ชนิดรวมกันจะยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้

3. กลุ่ม สตีรอล(Sterol)

ลดไขมัน 

สตีรอลจากพืช (Phytosterol หรือ Plantsterol) จะมีโครงสร้าง คล้ายกับไขมันคอเลสเตอรอลในมนุษย์ (Cholesterol) จะเห็นได้จาก มีคําว่า Sterol ลงท้ายคําเหมือนกัน สภาข้อมูลอาหารระหว่างประเทศ (International Food Information Council) รายงานไว้ว่าคอเลสเตอรอลนั้น นอกจากเราจะบริโภคเข้าไปแล้ว ตับของมนุษย์ก็ยังสังเคราะห์ได้ โดย เอนไซม์ชื่อ HMG COA Reductase แต่ สตรอลจากพืชต้องกินจากอาหาร เท่านั้นร่างกายมนุษย์ผลิตเองไม่ได้ และการบริโภค Sterol จะกลับช่วยลด ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ ทําให้ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ ซึ่งพบ หลักฐานว่าเคยมีการศึกษาเรื่องดังกล่าวนี้มานาน 50 ปี แล้ว ในประเทศ เยอรมัน

ผลที่ได้จากไขมันในร่างกายลดลงก็ถือว่าลดความเสี่ยงของการเกิด หลอดโลหิตมีไขมันอุดตันและตามด้วยป้องกันโรคหัวใจกับความดันโลหิตสูง

 

4.กลุ่มเกลือแร่  (Mineral) 

สมุนไพรปัญจขันธ์ยังอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งจะประกอบด้วย

 1. ทองแดง (Copper) – Cu
 2. สังกะสี (Zinc) – Zn
 3. เหล็ก (Iron) – Fe
 4. แมงกานีส (Manganese) – Mn
 5. แคลเซียม (Calcium) – Ca
 6. แมกนีเซียม (Magnesium) – Mg

новый год в лаго наки 2019daiwa procasterкрасить брови